Nghiệp vụ

PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

By :tân hoàng 3377 Views 13/12/2020
PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Theo Luật PCCC, Chữa cháy là bao gồm các công việc huy động, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cắt điện, tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan, dập tắt đám cháy và các hoạt động khác có liên quan đến chữa cháy. Theo khoa học về PCCC nghiên cứu quá trình chữa cháy là việc sử dụng...Đọc Thêm